A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

V

V() - Method in class org.gridbus.broker.util.SSHSession
 
validateXGRL() - Method in class org.gridbus.broker.xgrl.XGRLReader
Validates an XGRL document
validateXML() - Method in class org.gridbus.broker.xpml.XPMLReader
Validates an XML document
Variable - Class in org.gridbus.broker.runfile
 
Variable(String) - Constructor for class org.gridbus.broker.runfile.Variable
Constructs variable with the given name.
Variable(String, String) - Constructor for class org.gridbus.broker.runfile.Variable
Constructs variable with the given name and its type.
VERSION - Static variable in class org.gridbus.broker.farming.common.BrokerProperties
The version of the Broker

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X